zyznowski.pl - wydawnictwo i księgarnia online

Polityka prywatności

www.zyznowski.pl

Nasza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych od naszych Klientów korzystających z informacji zawartych na naszej stronie www.zyznowski.pl dalej zwanej Serwisem i będących klientami naszego sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.zyznowski.pl przez Wydawnictwo Żyznowscy, którego właścicielem jest firma BAZA Wiesław Żyznowski. Jednocześnie zapewniamy, że nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych i dokładamy wszelkich starań celu zapewnienia
osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów w naszym sklepie.

 

KTO PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE I W JAKIM CELU?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
BAZA WIESŁAW ŻYZNOWSKI
Siercza 1, 32-020 Wieliczka
NIP: 677 166 18 89, REGON 351536600
zwany dalej Administratorem.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

Od każdego Użytkownika Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W NASZYM SERWISIE WRAZ Z PODSTAWĄ PRAWNĄ

I. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu ( w tym adres IP lub one identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących rejestrowanymi Użytkownikami, czyli nie posiadającymi konta w Serwisie, przetwarzane są przez Administratora:

1. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w tym:
1.1 w zakresie niezbędnym do nawiązania, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa prawna niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit b RODO)
1.2 w celu realizacji zamówień składanych przez Użytkowników bez rejestracji (podstawa prawna niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit b RODO)
1.3 w celu obsługi reklamacji i zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (podstawa prawna niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit b RODO)

2. W celach analitycznych i statystycznych, polegające na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i ich preferencji a mający na celu poprawę funkcjonalności Serwisu i świadczonych usług (podstawa prawna uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. W celach marketingowych Administratora i jego zaufanych partnerów, poprzez wysyłkę
newslettera (podstawa prawna zgoda Użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

II. Dane osobowe osób zarejestrowanych w Serwisie i składających zamówienia

1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie, aczkolwiek podanie tych danych jest dobrowolne. Takie dane można w dowolnym terminie usunąć albo zmodyfikować. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

1.1 Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się:
1.1.1 W celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie (podstawa prawna niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit b RODO a w zakresie danych pozostałych zgoda Użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
1.1.2 W celach analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w serwisie i sposobu korzystania z konta (podstawa prawna uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
1.1.3 W celach ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
1.1.4 W celach marketingowych Administratora (podstawa prawna zgoda Użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 1.1.5 Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osób trzecich, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

2. Zakup towaru przez Użytkownika Serwisu jest ściśle powiązany z przetwarzaniem jego danych osobowych.
2.1 W trakcie zakupów przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się:
2.1.1 W celu realizacji złożonego zamówienia (podstawa prawna niezbędność przetwarzania do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit b RODO a w zakresie danych pozostałych zgoda Użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
2.1.2 W celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, a wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawa prawna obowiązek prawny art. 6 ust.1 lit. c RODO)
2.1.3 W celach analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w serwisie i sposobu korzystania z konta (podstawa prawna uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
2.1.4 W celach ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

III. Dane osobowe osób zapisanych do newslettera

1. Usługa newslettera jest świadczona przez Administratora na zasadach określonych w regulaminie osobom, które zapisały się do newslettera i w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest niezbędne do świadczenia tej usługi, ich brak skutkuje niemożliwością jej wykonania.
1.1 Przetwarzanie Państwa danych odbywa się:
1.1.1 W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera obejmującego wysyłanie treści marketingowych (podstawa prawna zgoda Użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
1.1.2 W celach analitycznych i statystycznych, polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w serwisie i sposobu korzystania z konta (podstawa prawna uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
1.1.3 W celach ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem wysyłając e maila na adres redakcja@zyznowski.pl. Użytkownik może również dokonać wypisu poprzez kliknięcie :Anuluj subskrypcję” bezpośrednio z wiadomości newsletterowej, którą otrzymał a także dokonując odpowiednich ustawień na Koncie Klienta.

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych a profile społecznościowe

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych
(Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami (podstawa prawna uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

V. Przetwarzanie danych osobowych a pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje technologię cookies, czyli plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie, itp.) w celu umożliwienia rozpoznania Użytkownika i dopasowanie Serwisu do jego potrzeb. Dzięki zapisaniu tych danych na urządzeniu Użytkownika możliwe jest m.in. zapamiętanie danych logowania czy towarów dodanych do koszyka lub schowka.

2. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu i Sklepu internetowego Administrator wykorzystuje takie rodzaje cookies jak:
2.1 Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się z Serwisu
2.2 Cookies stałe – przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika
2.3 Cookies Google – przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Tego typu pliki służą do analizy statystycznej ruchu na stronie (Google Analystics) oraz do określenia preferencji reklam Google na innych stronach

3. W celu wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies należy zaakceptować zgodę widoczną w dolnej części Serwisu. Po zakończeniu korzystania z Serwisu Użytkownik może skasować pliki cookies, informacja jak to zrobić znajduje się w plikach pomocy używanej przeglądarki internetowej.

4. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczanie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacja jak należy to zrobić znajduje się w plikach pomocy zainstalowanej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Serwisu.

 

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:
1.1 zakończenia wykonywania umowy
1.2 wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika
1.3 zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora

2. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

VII. Uprawnienia Użytkownika

1. Użytkownikowi przysługuje prawo:
1.1 Prawo do sprostowania – korzystając z Serwisu Użytkownik może w każdej chwili zgłosić do Administratora konieczność poprawienia lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu lub przetwarzaniu
1.2 Prawo do usunięcia danych – korzystając z tego prawa Użytkownik może w każdym momencie złożyć wniosek o usunięcie danych kontaktując się z
Administratorem używając adresu e-mail redakcja@zyznowski.pl
1.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa Użytkownik może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionując prawidłowość przetwarzania danych
1.4 Prawo dostępu do danych – korzystając z tego prawa Użytkownik ma możliwość pozyskania informacji jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane przez Administratora
1.5 Prawo do przeniesienia – korzystając z tego prawa Użytkownik ma możliwość zgłoszenia chęci przeniesienia danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych, w taki sposób, aby Użytkownik mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora
1.6 Prawo do sprzeciwu – Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych dla celów marketingowych, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.

 

VIII. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

1. Dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z realizacją usługi w Serwisie są ujawniane podmiotom zewnętrznym takim jak:
1.1 Dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług w Serwisie
1.2 Podmiotom obsługującym płatności internetowe, operatorom i bankom
1.3 Firmom kurierskim i pocztowym współpracującym z Administratorem w celu należytej realizacji zamówienia
1.4 Podmiotom współpracującym w przygotowaniu i dostarczaniu oferty marketingowej dla Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera i ofert marketingowych
1.5 Podmiotom świadczącym usługi księgowe

2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

IX. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu niedopuszczanie do bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje były zawsze poprawne i przetwarzane zgodnie z prawem, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami a także nie przechowywane dłużej niż to niezbędne

3. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są przez niego przetwarzane w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na
wykonywane przez nie zadania

4. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dne osobowe na zlecenie Administratora.

5. W celu lepszego zabezpieczenia konta Użytkownika Administrator zaleca:
5.1 Stosowanie złożonego hasła zabezpieczającego dostęp do konta
5.2 Wylogowanie się z Serwisu po każdej zakończonej sesji
5.3 Korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularne skanowanie dysków w poszukiwaniu wirusów
5.4 Korzystanie z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych urządzeń

 

X. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail redakcja@zyznowski.pl,
telefonicznie pod numerem (12) 651-59-08 wew. 11 lub korespondencyjnie na adres:
Baza Wiesław Żyznowski
Siercza 1, 32-020 Wieliczka

 

XI. Zmiana polityki prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
0